Đồng hồ đồng xu 20$ của Mỹ

Đồng hồ đồng xu 20$ của Mỹ nhưng đồng hồ do Thụy sỹ sản xuất chế tác từ đồng xu 20$
- Vàng hồng đúc 21.6 k
- Mặt đại bàng
- Đáy nữ hoàng
- Size 36
- Máy quart
Giá ~ 60 tr