**** ROLEX 16013 DEMI ZIN NGUTÊN CON THỤY SỸ ! VÕ THÉP ZIN ROLEX. 4 TAY ZIN THỤY SỸ !. MẶT HUYẾT RẤT ĐỘC ĐÍNH HỘT XOÀN THIÊN NHIÊN LÊN TAY RẤT ĐẸP. KÍNH ZIN. KIM ZIN. NÚM ZIN.LICH ZIN.
MÁY TỰ ĐỘNG 3035 ZIN ROLEX THỤY SỸ !
DÂY KHÓA ZIN DEMI ROLEX THỤY SỸ ! CHỔ NÀO MÀU VÀNG LÀ BẰNG VÀNG ĐÚC
SIZE : 36M
GIÁ : CALL