Mời Quý bà nhận hàng hiệu:
Omega Constellation chronometer automatic demi 18K gold:
- Vành bằng vàng đúc 18K
- Đài thiên văn bằng vàng đúc 18K
- Máu automatic
- Size 25 mm