Đồng hồ cổ của pháp năm 1860, mặt men to đk12cm,còn nguyên lành, chiều cao 76cm, hàng 1 lỗ đời rất sâu tuổi