Đồng hồ cổ treo tường Tạ Lê sản xuất Hà Lan 1960

+ Vỏ được làm bằng gỗ xồi....Các chi tiết đồng được trang trí
rất độc đáo và tinh xảo

+Máy móc đã được lau dầu và canh chỉnh tương đối chính
xác

+ Mặt số la mã trong rất cổ điển

+ Chuông bát to .... 30" điểm 1 lần âm thanh nghe rất vang

+ KT : Cao 63 cm Ngang 28 cm


Tổng thể còn rất liền lạc và đẹp mắt