Dây da nhập Genuine Leather
Chất liệu Da bò
Màu nâu nhạt rất đẹp
Hình thức dây rất dẻo
Đầu 20mm×18mm
Bán mổi sợi 80.000
Lấy 2 sợi bao ship