Treo tường 3 tạ trăng sao

Điện thoại: +491744 038 952
Địa chỉ: Berlin, Germany - Thanh Xuân, Hà Nội

Mời các bác giao lưu:
Đồng hồ 3 tạ trăng sao máy tuần, điểm nhạc 15 phút.
Cao tổng thể 1,1m. 8 gong- 8 búa.
Các bác quan tâm xin liên hệ: Trần Tiến -0988083636
Rất mong giao lưu trực tiếp tại nhà.
Thank các bác đã xem tin.


Điện thoại: +491744 038 952
Địa chỉ: Berlin, Germany - Thanh Xuân, Hà Nội