BVLGARI autoatic Call 8000. Đồng hồ còn cực đẹp, như mới. đang chây ổn định. size 38 độ mổng 1.1 phân.
Giá hãy gọi: 0907661179.
hình ảnh chi tiết