Bát Quái cổ - to khủng, lịch ngày, máy to, chuông Xích Lô

Nội địa nguyên bản chạy dài ngày, chạy chuẩn giờ , đk ngang 43 cm , dk mặt số 33 cm, lịch chử Hoa.