Đả bán **GIAO LƯƯ ĐH BÌNH DÂN BULOVA .may QUARTZ. SIZE 32M

Điện thoại: 0919383383
Địa chỉ: 257 KHÓM 1 PHƯỜNG 2 TĐT

GIAO LƯƯ ĐỒNG HỒ BÌNH DÂN BULOVA DEMI. 1 LỊCH.
MÁY QUARTZ . SIZE : 32M
DÂY DEMI RẤT DÀI
GIÁ : 900K


Điện thoại: 0919383383
Địa chỉ: 257 KHÓM 1 PHƯỜNG 2 TĐT