Giao Lưu ĐH để bàn hiệu SCHATZ 1000 ngày (GERMANY) rất đẹp ....giá tốt
+ Các chi tiết đồng vẫn còn sáng bóng
+ Máy móc đã được lau dầu và cân chỉnh tương đối chính xác
+ Máy lên dây chạy 1000 ngày
+ Tổng thể còn rất liền lạc và Nguyên bản