Giao lưu nhanh cặp lồng đèn mặt trạm hiệu KUNDO( GERMANY) tuyệt đẹp
+ Các chi tiết đồng vẫn còn rất sáng và bóng
+Tình Trạng: Máy móc đã được lau dầu và cân chỉnh tương đối chính xác.....Máy lên dây chạy 400 ngày
+ Kích thướt: Cao: 27cm Ngang : 20cm
+ Tồng thể rất đẹp và liền lạc
+ Hàng bảo đảm 100% Nguyên bản