Giao Lưu ĐH để bàn hiệu KUNDO

+Tình trạng: Đã được lau dầu và cân chỉnh tương đối chính xác

+Các chi tiết đồng vẫn còn sáng bóng

+Tổng thể còn rất liền lạc và Nguyên bản