Giao lưu Đồng hồ tạ lê Hà Lan
+ Vỏ đuoc làm bằng gổ xồi....Các chi tiết đồng đuoc trang trí
rất tinh xảo
+ Máy móc đã đươc lau dần và cân chỉnh tương đối chính xác
+ Chuông bát to, 30p điểm một lần
.
+ size to kích thước: cao 63cm, rộng 28cm
+ Hàng nguyên zin của Wuba (còn cả logo hãng trên nắp lưng)