OMEGA BÁT QUÁI 18K, máy lọc cọc 354! GIÁ êm 3.*** $
Điện thoại: 0939857999
Địa chỉ: Kiến An, Hải PhòngĐời vỏ thứ ba 2699: Huyền thoại là mặt số bái quái Pie Pan.

- Nắp vặn.

- Máy 354 lọc cọc.

- Đầu cọc số không còn là chấm tròn mà là vạch đậm.

- Trên mặt số không còn đường tung hoành

- Xuất hiện mặt số vàng 18K bóng loáng De Luxe (mirror finish)