Bộ máy 36-8 búa 6gong. Mat số 20.giá 5tr7.
Điện thoại: 0968622283-0983
Địa chỉ: cửa hàng điện thoại( phạm phúc. 309)đường cầu giấy hà nôi























Điện thoại: 0968622283-0983
Địa chỉ: cửa hàng điện thoại( phạm phúc. 309)đường cầu giấy hà nôi