Giao lưu với phố chiếc đồng hồ hiệu
POLJOT
17 Jewels
- Kim rốn
- Lên giây
- Máy Poljot 2614
- Lịch số 6
- Size: 37 mm
- Chính hãng Poljot sx năm 2008
- Mới nguyên chưa sử dụng
- Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin
- Cám ơn .