Điện thoại: 09-34-43-58-39
Địa chỉ: Đống Đa

Kính làng đồng hồ treo tường cổ, Lắc dài, 2 lỗ, Gong vòng
Tình trang bên ổ cót chuông thiếu sợi cót bên trong còn lại đủ đồ đang chạy giờ tốt
Gía 1tr8