Điện thoại: 01208961366
Địa chỉ: Truong Công Định, Q. Tan Binh

Mình bán 1 đồng hồ treo tường hiệu GIROD mang từ Pháp về , máy còn mới và có vỏ bọc che máy! 8 gông đồng, 8 vồ, một bên vồ đã thay mới bên Pháp ! Âm thanh chuẩn, 2 bản nhạc