Mời Các Bác xem vui và giao lưu e 0D0 30/8 gông đồng.Thùng Tây nguyên bản,gõ bản West ngân, vang rất hay.

Giá : 13,500,000 đồng

Tên : Phạm Danh Dự
Chủ TK:85715659 - Ngân hàng ACB chi nhánh Văn Lang-PGD Thống Nhất,Q.GV,TP.HCM
Chủ TK:0071000955289 - Ngân hàng Vietcombank Quang Trung,Q.GV,TP.HCM

Điện thoại: 0904170675
Địa chỉ: 992 Lê Đức Thọ,P13,Q.GV,TP.HCM