Giao lưu em zippo trắng, vỏ trùng năm khác tháng, trình trạng đã qua sử dụng, chưa bị cấn

Zippo trắng, vỏ trùng năm