Zippo trùng ruột. đã qua sử dụng . đẹp 98% . giá sinh viên