Giao lưu zippo X la mã 1994
Vỏ trùng ruột
Đt ‎0905159332