Giao lưu em zippo bỏ trùng ruột, hàng đã qua sử dụng, trình trạng ok không bị cấn, còn mới và đẹp