Giao lưu em zippo vỏ trùng ruột, đã qua sử dụng trình trạng còn mới, giá 350k