Bán bếp dầu Aida- Gremany cổ.

Điện thoại: 0903773539
Địa chỉ: CT


Em bán bếp dầu hiệu Aida Gremany cổ, chất liệu bằng đồng& sắt. Tình trạng còn quá đẹp so tuổi đời em nó, chữ nghĩa Aida hay logo con nai vàng đều còn sắc nét, không thủng hàn linh tinh...Các nút vặn, hay các bộ phận khác đều có chữ Gremany, rất đáng sưu tầm ạ.


Điện thoại: 0903773539
Địa chỉ: CT