Đèn dầu đồng thăng Long thời bao cấp còn rất đẹp.

Điện thoại: 0941370769
Địa chỉ: Ha NoiĐiện thoại: 0941370769
Địa chỉ: Ha Noi