MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ : 0979357115

Giao lưu đèn dầu bằng đồng cổ thiết kế mỹ thuật xách tay từ Pháp về. Đèn cao tổng thể 45cm, bầu 12cm, chóa 21cm, khá dày nặng. Toàn bộ đèn bằng đồng chạm hoa văn từ đầu đến chân. Tình trạng hoàn hảo, lên ten thời gian khá đẹp và đang hoạt động bình thường