Điện thoại: 0972794554
Địa chỉ: ngõ 16 Lò Đúc


Đèn dầu cổ của người Anh, rất đẹp mọi thứ còn nguyên vẹn
Kích thước: 50 cả kính 28 ko kích, bầu size khủng 18cm
Mời ae giao lưu