Điện thoại: 0913.111.440
Địa chỉ: TràVinh

Bật lửa GAS+ĐÁ Art Blaze AF32

Hình thức: Mòn vàng các gốc
Không xì Gas, nhạy lửa
Chỗ chỉnh Gas lún sâu vào bên trong, nhưng vẫn chỉnh tốt, không xì gas

Không biết bật lửa của nước nào tìm trên google thì thấy
http://www.worthpoint.com/worthopedia/vintage-retro-art-blaze-af-32-wafer-251022009
bảo là của England