Tủ cao 3.2 mét, nặng trên 520 ký, còn nguyên như mới dù đã trên 100 năm, đây là một tuyệt tác phẩm trong ngành làm tủ, duy nhất tại Việt Nam vì sau này không còn gỗ quý và lõi dây như vậy để làm ra tác phẩm này. Với nét trạm trỗ công phu tuyệt mỹ, chỉ được gia công cho cung điện hoàng gia và có giá trị vô đối. Theo các nghệ nhân, tác phẩm này được thực hiện trong vòng 3 năm và hiện nay chưa thấy một chiếc thứ 2 tại Viết Nam.