Có 2 tấm ngựa thô gỗ bi sừng dài 3.4m rộng 90cm/ thanh.dày 14 cm