Mang niềm vui cho gia đình bạn

Điện thoại: 0909089960
Địa chỉ: Thanh Pho Buon Ma Thuot Dak Lak

Tượng Phật Di lặc được làm từ nguyên một khúc gốc Lũa Hương, cao 94 cm.
Kích thước phần trên :
Ngang 58 cm x 30, dáng rất đẹp.
Tượng phật Di Lặc gốc lũa Hương - ms T 4.
Kích thước :
Ngang phần trên : 58 cm x 30 cm.
Ngang phần giữa thân : 34 cm x 30.
Ngang phần chân tượng : 39 cm x 55 cm.
Cao 94 cm.
Trọng lượng : 2 người khiêng.
Tượng rất đẹp, kính anh chi chọn lựa.
Trân trọng.
Duc Hoàng.
Mang niềm vui đến gia đình bạn.


Điện thoại: 0909089960
Địa chỉ: Thanh Pho Buon Ma Thuot Dak Lak